VAD ÄR DETTA?
Den 28 februari 2017 ska regeringens utredning om cirkulär ekonomi vara klar. Vi vill hjälpa utredaren Ola Alterå att ta fram ett underlag som gör Sverige bäst i världen på cirkulär ekonomi. Därför tar vi på oss att samla in så många inspel till utredningen som möjligt, för att ge regeringen det bredaste underlaget någonsin.

Cirkulera förslagen eller bidra med dina egna!
CIRKULÄRT INITIATIV

Just nu cirkulerar ett hemligt antal cirkulationspåsar från Cradlenet i Almedalen. Innehållet som almedalsbesökarna fyller påsarna med ska bidra till att regeringen i sin utredning om cirkulär ekonomi får sitt bredaste underlag någonsin. Om du inte befinner dig i Almedalen, eller ännu inte tagit emot cirkulationspåsen, så kan du lämna in dina förslag till utredaren Ola Alterå direkt här på sajten.

LÄMNA DITT FÖRSLAG TILL OLA
Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef Riksbyggen:
Jag tycker inte att det finns tillräckliga incitament för att företag ska gå mot ett hållbart samhälle. Det handlar om incitament som gör att företag ändrar sina affärsmodeller så att de passar in i ett hållbart samhälle. Slit och släng är fortfarande norm. Andra områden är starkare incitament för att mer återvunna material ska användas. Högre skatt på Virgin material skulle kunna vara ett sådant incitament.
VAD ÄR CIRKULÄR EKONOMI?

Trots att vår värld står inför stora utmaningar i form av miljöförstöring, förändrat klimat och sinande resurser, konsumerar vi mer än någonsin. I den linjära ekonomin produceras en produkt, produkten säljs till en konsument som efter att ha använt produkten bränner den eller kastar den på soptippen. Idén om den cirkulära ekonomin har uppstått av nödvändighet i en värld där resurserna blir allt svårare att tillgå och allt dyrare. I den cirkulära ekonomin är avfall en värdefull resurs, där produkter och affärsmodeller designas så att inget går till spillo. På det sättet bryter vi ett konsumtionsmönster som är ohållbart och skadligt för oss alla.

LÄS MER PÅ CRADLENET.SE

LINJÄR EKONOMI

I en linjär ekonomi produceras varor för att förbrukas.

CIRKULÄR EKONOMI

I en cirkulär ekonomi produceras varor så de kan få nytt liv genom att: 1. Återanvändas 2. Återbrukas 3. Återvinnas

Ylva Öhrnell, Environment and Quality Manager DHL Freight:
I samband med att vi ville lansera en crowd-sourcing tjänst (myWays) krävdes mycket rigorösa legala bedömningar för att säkerställa att vi inte bröt mot olika lagar och regler. Att spendera en stor del av projektekonomin på dessa typer av frågor kan försena och förhindra den innovativa processen. Det hade alltså varit mycket bra för projektet om det funnits möjlighet att få hjälp med legala riskhanteringsfrågor kopplat till den specifika tjänsten eller lösningen.
VAD BEHÖVER GÖRAS?
För att bli bäst i världen på cirkulär ekonomi måste Sverige undanröja de hinder som finns idag.
Här är några förslag.

HUR STÄLLER VI OM TILL CIRKULÄR EKONOMI?

Förslag till politiker

Bygg infrastruktur och stöd plattformar som bidrar till snabbare omställning för ett cirkulärt samhälle för näringsliv, forskning och offentlig sektor.

Sätt krav för design för återvinning på produkter.

Gör jungfruliga material dyrare än återvunna.

Förslag till näringslivet

Se över er affärsmodell, kan den ändras till att bli mer cirkulär, utan avfall och mer tjänstebaserad.

Sätt cirkulära mål.

Samverka med andra för att bli cirkulär.

Förslag till allmänheten

Köp inte – dela istället! Gå med i en bilpool, hyr ett ställe, låna verktyg, byt!

Köp odödliga kvalitétsprodukter som håller i generationer.

Fråga återförsäljare hur du ska göra med produkten när den inte fungerar längre, finns det ett återtagsystem?

Johan Hedkvist, vd Rentl:
Det största hindret är att skapa upplevda tryggheten att använda uthyrningstjänster inom delningsekonomin. Försäkringsbolagen är svåra att övertyga att de ska ta fram försäkringslösningar för uthyrning mellan privatpersoner. Även om man ofta täcks av existerande försäkring vid uthyrning skulle många uppskatta om det ingick en separat när man använder tjänsten.
HJÄLP OLA

Den 28 februari 2017 ska regeringens utredning om cirkulär ekonomi vara klar. Vi vill hjälpa utredaren Ola Alterå att ta fram ett underlag som gör Sverige bäst i världen på cirkulär ekonomi. Därför tar vi på oss att samla in så många inspel till utredningen som möjligt, för att ge regeringen det bredaste underlaget någonsin.

Cirkulera förslagen eller bidra med dina egna!

Jag håller med, Sverige ska ta tillfället i akt och riva alla hindren för cirkulär ekonomi.

Här är mitt eget förslag till vad som bör göras.